عکس آتلیه ۱۳۱۸

اندازه عکس آتلیه ۱۳ *۱۸ تقریبا یک چهارم ورق A4  هست و معمولا جهت گذاشتن لای آلبوم یا هدیه به دوستان از این گزینه ها استفاده میشود. چاپ این نوع اندازه در کاغذ های مرغوب انجام میشه و مدت ماندگاری هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی تا سالیان دراز خواهد ماند.

فهرست
× ارتباط مستقیم و فوری با وات ساپ